Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov e-shopu www.andys.sk

Spoločnosť Andys Czech s.r.o. so sídlom Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, Česká republika, IČO 032 42 625 zapísaná v obchodnom registri vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 229205 (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:

 • meno, priezvisko, názov spoločnosti
 • e-mailovú adresu
 • telefónne číslo
 • dodaciu adresu, sídlo
 • bankové spojenie
 • IČO, DIČ
Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.

Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 62 odst. 3 z.č. 351/2011, o elektronických komunikáciách, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu na adresu info@andys.sk alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť.

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:
 • poskytovateľ hostingových služieb, savana.cz s.r.o., Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI-Letná, ČR, IČO: 28750659, DIČ: CZ28750659
 • zhotoviteľ e-shopu, K2D.CZ s.r.o., Volyňských Čechů 1008, 438 01, Žatec, ČR, IČO: 08963908, DIČ: CZ08963908
 • zhotoviteľ a prevádzkovateľ e-shopu, Patrik Kulíšek - owly.digital, Čejkovice 19, 438 01, Libědice, ČR, IČO: 04019822, DIČ: CZ9311292903
 • dopravca, PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, 251 01 Říčany
 • dopravca, General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Průmyslová 5619/1, 586 01 Jihlava, ČR
 • dopravca, Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha, ČR
 • platobná brána, ComGate Payments, a.s., Jankovcova 1596/14a, Praha, ČR
 • poskytovateľ účtovej a skladovej evidencie, paveldvorsky.cz s.r.o., Trmická 848/8, 190 00 Praha 9 - Prosek, ČR
Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

Správca nemá osobu tzv. poverenca. Správca je možné kontaktovať na emailovej adrese info@andys.sk.

Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.andys.sk, používa na tejto webovej stránke súbory cookies.

Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré webová stránka ukladá v návštevníkovom počítači a ktoré poskytuje internetový prehliadač zakaždým, keď sa používateľ na stránku vráti.

Štandardné webové prehliadače (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome a pod.) podporujú správu cookies. V rámci nastavenia prehliadačov môžete jednotlivé cookies ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich použitie, je ich možné tiež blokovať alebo povoliť len pre jednotlivé internetové stránky. Pre detailnejšie informácie, prosím, použite nápovedu vášho prehliadača.

Pokiaľ bude mať váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním cookies zo strany nášho servera a cookies našich spracovateľov.

Súbory cookies sú tu použité na účely:
  • merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach
  • základné funkčnosti webových stránok
 • Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správca, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.
 • Cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
 • Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľmi:
  • Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 • zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení
 • vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu
 • požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov; vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správca
 • na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy
 • požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov a zároveň vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely diskusných príspevkov a komentárov

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti  Andys Czech s.r.o. so sídlom Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, Česká Republika, IČO 032 42 625 zapísaná v obchodnom registri vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 229205 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:

 • meno / prezývku
 • emailovú adresu
 • fotografiu (ak poskytnete cez službu tretej strany)
Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:
 • zobrazenie diskusných príspevkov a komentárov na webe s informáciami o diskutujúcom.
Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 10 rokov a to za účelom:
 • zobrazenie diskusných príspevkov a komentárov na webe s informáciami o diskutujúcom.
Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
 • poskytovateľ hostingových služieb, savana.cz s.r.o., Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI-Letná, ČR, IČO: 28750659, DIČ: CZ28750659
 • zhotoviteľ e-shopu, K2D.CZ s.r.o., Volyňských Čechů 1008, 438 01, Žatec, ČR, IČO: 08963908, DIČ: CZ08963908
Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu, zaslaním listu, emailu.

Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok anonymizovanie informácií o diskutujúcom pri Vašich príspevkoch (úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu), popr. na písomnú žiadosť (list, email) kompletné vymazanie Vašich diskusných príspevkov.
 • požadovať od Správca informáciu, aké Vaše osobné údaje spracováva
 • vyžiadať si u Správca prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správca alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.Súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zaslania dotazníka zákazníckej spokojnosti

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti  Andys Czech s.r.o. so sídlom Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, Česká Republika, IČO 032 42 625 zapísaná v obchodnom registri vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 229205 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:
 • emailovú adresu
 • informácie o zakúpenom tovare
Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:
 • zaslania dotazníkov pre zistenie zákazníckej spokojnosti
Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 60 dní a to za účelom:
 • zaslania dotazníkov pre zistenie zákazníckej spokojnosti
Na spracovanie týchto osobných údajov Správca využíva týchto Spracovateľov:
 • poskytovateľ služby Heureka, prevádzkovanej spoločnosťou Heureka Shopping s.r.o., sídlom Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín, ČR
Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť a to kliknutím na odkaz pre úpravu preferencií súkromia v dolnej časti webu, kde je možné udelený súhlas e-shopu odvolať. Ďalej je možné vziať súhlas späť kliknutím na príslušný odkaz v emaile s dotazníkom spokojnosti. V takom prípade sa odhlásite z odberu na strane poskytovateľa služby Heuréka.

Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok ukončenie zasielania dotazníka spokojnosti
 • požadovať od Správca informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva
 • vyžiadať si u Správca prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správca alebo na Úrad na ochranu osobných údajovSúhlas so spracovaním osobných údajov pre účely použitia funkcie Strážny pes

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti  Andys Czech s.r.o. so sídlom Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, Česká Republika, IČO 032 42 625 zapísaná v obchodnom registri vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 229205 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:
 • emailovú adresu
Emailová adresa bude spracovaná za účelom:
 • využitie funkcie Strážny pes 
Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 180 dní a to za účelom:
 • zaslanie e-mailové notifikácie, akonáhle sa zmení skladovosť / cena zvoleného produktu podľa požadovaných preferencií používateľa
Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
 • poskytovateľ hostingových služieb, savana.cz s.r.o., Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI-Letná, ČR, IČO: 28750659, DIČ: CZ28750659
 • zhotoviteľ e-shopu, K2D.CZ s.r.o., Volyňských Čechů 1008, 438 01, Žatec, ČR, IČO: 08963908, DIČ: CZ08963908
Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť a to zaslaním emailu na kontaktnú adresu info@andys.sk so žiadosťou o odhlásenie alebo kliknutím v prijatom maile Strážneho psa.

Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok odstránenie e-mailové adresy z funkcie Strážny pes
 • požadovať od Správca informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva
 • vyžiadať si u Správca prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správca alebo na Úrad na ochranu osobných údajovSúhlas so spracovaním osobných údajov pre účely rozosielky e-mailových obchodných oznámení

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti  Andys Czech s.r.o. so sídlom Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, Česká Republika, IČO 032 42 625 zapísaná v obchodnom registri vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 229205 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:
 • emailovú adresu
Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:
 • zaradenia do databázy pre zasielanie online obchodných oznámení
Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 3 rokov a to za účelom:
 • zasielania obchodných oznámení, ak túto dobu nepredĺžite
Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
 • poskytovateľ hostingových služieb, savana.cz s.r.o., Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI-Letná, ČR, IČO: 28750659, DIČ: CZ28750659
 • zhotoviteľ e-shopu, K2D.CZ s.r.o., Volyňských Čechů 1008, 438 01, Žatec, ČR, IČO: 08963908, DIČ: CZ08963908
Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to napríklad úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu, zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení.

Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok ukončenie rozosielania e-mailových obchodných oznámení, popr. na vlastnú žiadosť fyzické odstránenie osobných údajov z databázy e-mailového nástroja
 • požadovať od Správca informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva
 • vyžiadať si u Správca prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správca alebo na Úrad na ochranu osobných údajovSúhlas so spracovaním osobných údajov pre účely registrácie užívateľského účtu

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti  Andys Czech s.r.o. so sídlom Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, Česká Republika, IČO 032 42 625 zapísaná v obchodnom registri vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 229205 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:
 • meno a priezvisko
 • emailovú adresu
 • telefónne číslo
 • fakturačnú adresu
 • dodaciu adresu
 • históriu objednávok
Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:
 • zriadenie a administrácia užívateľského účtu
 • ponúknutie pohodlnejšieho nákupného zážitku
Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 5 rokov a to za účelom:
 • zriadenie a administrácia užívateľského účtu, ak túto dobu nepredĺžite. K predĺženiu dochádza aktívnym využívaním užívateľského účtu, čiže pri každom prihlásení sa do užívateľského účtu
 • ponúknutie pohodlnejšieho nákupného zážitku
Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
 • poskytovateľ hostingových služieb, savana.cz s.r.o., Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI-Letná, ČR, IČO: 28750659, DIČ: CZ28750659
 • zhotoviteľ e-shopu, K2D.CZ s.r.o., Volyňských Čechů 1008, 438 01, Žatec, ČR, IČO: 08963908, DIČ: CZ08963908
Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ.

Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to zaslaním listu, emailu so žiadosťou o odstránenie.

Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok odstránenie užívateľskej registrácie z databázy vrátane s tým spojených osobných údajov
 • požadovať od Správca informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva
 • vyžiadať si u Správca prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správca alebo na Úrad na ochranu osobných údajovSúhlas so spracovaním osobných údajov pre účely zobrazovania marketingových ponúk

Udeľujete týmto súhlas spoločnosti  Andys Czech s.r.o. so sídlom Márova 2805/6, 155 00 Praha 5, Česká Republika, IČO 032 42 625 zapísaná v obchodnom registri vedenom mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 229205 (ďalej len „Správca“), aby v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), spracovával/a nasledujúce osobné údaje:
 • marketingové cookies (anonymné)
 • aktivita užívateľa (prehliadané produkty a stránky, nákupné správanie)
Vyššie uvedené osobné údaje budú spracované za účelom:
 • marketingového spracovania Vašich nákupných preferencií, ak túto dobu nepredĺžite
 • personalizácie (teda prispôsobenia) obchodných ponúk alebo kampaní
Súhlas na spracovanie udeľujete po dobu 90 dní a to za účelom:
 • marketingového spracovania Vašich nákupných preferencií, ak túto dobu nepredĺžite
 • personalizácie (teda prispôsobenia) obchodných ponúk alebo kampaní, pokiaľ túto dobu nepredĺžite
Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom osobných údajov, osobné údaje však môžu spracovávať aj títo spracovatelia:
 • poskytovateľ hostingových služieb, savana.cz s.r.o., Lounská 983/43, 405 02 Děčín VI-Letná, ČR, IČO: 28750659, DIČ: CZ28750659
 • zhotoviteľ e-shopu, K2D.CZ s.r.o., Volyňských Čechů 1008, 438 01, Žatec, ČR, IČO: 08963908, DIČ: CZ08963908
 • poskytovateľ služby Facebook Ads, prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., sídlom 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA
 • poskytovateľ služby Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia EÚ. (Servery na území EÚ)

Súhlas so spracovaním je možné vziať kedykoľvek späť, a to úpravou preferencií ochrany súkromia v pätičke webu alebo zaslaním emailu.

Vezmite prosíme na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
 • vziať súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek späť, toto späť vzatie bude mať za následok zabránenie spúšťania remarketingových kódov reklamných nástrojov a zabránenie personalizácie obsahu na webových stránkach e-shopu
 • požadovať od Správca informáciu, aké Vaše osobné údaje spracúva
 • vyžiadať si u Správca prístup k Vašim spracovávaným osobným údajom a požadovať o ich kópiu
 • u automatizovane spracovaných osobných údajov na ich prenositeľnosť
 • nechať Vaše spracovávané osobné údaje aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie ich spracovania
 • požadovať od spoločnosti vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ sa nejedná o osobné údaje, ktoré je Správca povinný alebo oprávnený ďalej spracovávať podľa príslušných právnych predpisov
 • na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov sa obrátiť na Správca alebo na Úrad na ochranu osobných údajov