Od 1.4.2021 v platnosti nove cenníky BABYMOOV, BADABULLE a LANSINOH.

Od 1.4.2021 v platnosti nove cenníky BABYMOOV, BADABULLE a LANSINOH.
Aktualizované cenníky nájdete v B2B sekcii.
Pokiaľ od nás nedostávate informačné emaily ohľadom noviniek, zmien cien a pod., prosíme, kontaktujte nás na našej infolinke +420 733 180 793 alebo na emailovej adrese: info@andys.sk.